COVESTRO

Trdilci

Izdelek

Opis

PROIZVAJALEC

BAYHYDUR®

Trdilci za PU WB premaze / sisteme

COVESTRO

DESMODUR®

Trdilci za konvencionalne sisteme

COVESTRO

Poliuretanski elastomeri

Izdelek

Opis

PROIZVAJALEC

BAULÉ® Alpha

Alpha stroji za proizvodnjo litih elastomerov – modularni sistem

COVESTRO

BAULÉ® Omega

Omega stroji za proizvodnjo litih elastomerov – izdelava po naročilu (po meri)

COVESTRO

BAYTEC®

Podaljševalec verige na osnovi diolov za PU proizvodnjo

COVESTRO

DESMODUR® Systems

Predpolimeri na osnovi izocianatov in poliolov (TDI, MDI, NDI)

COVESTRO

Veziva

Izdelek

Opis

PROIZVAJALEC

BAYHYDROL®

Veziva za 1K in 2K PU WB premaze

COVESTRO

DESMOPHEN®

Veziva za lake za konvencionalne sisteme

COVESTRO

DECOVERY®

Posebne smole na rastlinski osnovi (BIO) za večino WB aplikacij in tiska

COVESTRO

DESMOCAP®

Prepolimer za modificiranje epoksidnih materialov

COVESTRO

DESMOCOLL®

PU za toplotno aktivirana lepila SB

COVESTRO

DESMOLAC®

Veziva za fleksibilne PU sisteme

COVESTRO

DISPERCOLL® C

PU disperzija za WB lepila

COVESTRO

DESMOSEAL®

Predpolimer za fleksibilna lepila iz mastike z nizkim VOC

COVESTRO

HALOFLEX®

Vinil-akrilatni kopolimerni lateksi z bariernim učinkom na vodni osnovi

COVESTRO

IMPRANIL® PU

PU disperzija za uporabo v tekstilni industriji

COVESTRO

NEOCRYL®

Vodna veziva na osnovi akrilnih kopolimerov za 1K in 2K (OH) premaze

COVESTRO

NEOPAC®

Vodne uretan-alkidne ali uretan-akrilatne disperzije za dekorativne barve na lesu, plastiki, kovini in betonu

COVESTRO

NEOREZ®

SB PU disperzije in self-crosslink alifatski PUD za premaze v zahtevnih aplikacijah

COVESTRO

PERGUT®

Veziva za lake na osnovi klorirane gume

COVESTRO

URADIL®

Alkidi in poliestri na vodni osnovi za formulacije premazov za les in kovine

COVESTRO