Kontakti

MA-YDI d.o.o.

Sedež podjetja

Ukmarjeva ulica 6 | 1000 Ljubljana
+386 1 423 51 20
info@maydi.si

Distribucija

NOVO SKLADIŠČE d.o.o. (za MA-YDI d.o.o.)
Tržaška cesta 135 | 1000 Ljubljana

 

MŠ: 5609283000 | ID DDV: SI82969540

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Vložka 1/16631/00

Distribucija

Nada MAČEK

Vodja prodaje

+386 1 620 8680

nada@maydi.si

Sašo JOLIĆ

Vodja prodaje

+386 1 256 1343

saso@maydi.si

Vesna L. MIHAJLOVIĆ

Administracija

+386 1 423 5120

vesna@maydi.si

Administracia

Miha MAČEK

Direktor

+386 1 256 1342

miha@maydi.si